Παρουσίαση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων» στη Νάουσα

Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλλεγύης του Δήμου Νάουσας και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σας προσκαλούν στην παρουσίαση του έργου «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων», που θα γίνει την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ, στην αίθουσα ΒΕΤΛΑΝΣ του Πολιτιστικού Κέντρου "ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ", προκειμένου να ενημερωθείτε για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του έργου στους ηλικιωμένους κατοίκους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τον Συντονιστή του έργου κ. Ρωσσάκη Δημήτρη και τους συνεργάτες του.