tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας - Τι θα συζητήσει

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας θα γίνει στις 8-5-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:15, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 30/2023 Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας», περί τροποποίησης του ετησίου προγράμματος δράσης, του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης, έτους 2023 της επιχείρησης

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

ΘΕΜΑ 3ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε για την αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2023.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.»

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 14/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης του Δ.Σ. για την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 15/2022 απόφαση του Δ.Σ. για την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας»

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη ένταξης του Δήμου Βέροιας στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. και καθορισμός του αριθμού μαθητευομένων, για το σχολικό έτος 2023-2024

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Β΄ κατανομή έτους 2023)

ΘΕΜΑ 10ο : Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2023 του Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών έτους 2023

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη α) δημιουργίας λογαριασμού ειδικού σκοπού του Δήμου Βέροιας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και β) ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 575/2023 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στο Ο.Τ. που δημιουργείται στη συμβολή των οδών Ελευθερίας, Περδίκα και Λουτρού

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη α) παράτασης της μίσθωσης του Αιολικού Πάρκου Καστανιάς και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη παραχώρησης δημοτικού χώρου στη Δημοτική Κοινότητα Βεργίνας στον Εκπολιτιστικό Επιμορφωτικό σύλλογο Βεργίνας «ΟΙ ΑΙΓΕΣ»

ΘΕΜΑ 16ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Κτηνοτροφική μονάδα βουστασίου δυναμικότητας 620 μόσχων πάχυνσης της εταιρείας ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Κ.Ε.» στην εκτός σχεδίου περιοχή του Τ.Κ. Τριλόφου του Δήμου Βέροιας Π.Ε. Ημαθίας, Π.Κ.Μ. (ΠΕΤ:2303925321)».

ΘΕΜΑ 17ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Κτηνοτροφική μονάδα βουστασίου δυναμικότητας 1600 μόσχων πάχυνσης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ Ο.Ε. στην εκτός σχεδίου περιοχή του Τ.Κ. Τριλόφου του Δήμου Βέροιας Π.Ε. Ημαθίας, Π.Κ.Μ.».

ΘΕΜΑ 18ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 34.986,00ΚW που θα εγκατασταθεί στη θέση «Μικρού Μερά» στην Τ.Κ. Κάτω Βερμίου, του Δήμου Βέροιας, ΠΕ Ημαθίας, ΠΚΜ.»

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη α) εξειδίκευσης κατηγοριών ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων, β) ορισμού εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων για τη δωρεάν σήμανση, καταγραφή στο ΕΜΖΣ, στείρωση και εμβολιασμό των ζώων συντροφιάς, γ) αύξησης του ποσού της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.4830/2021 και δ) μείωσης του παραπάνω ποσού για τις ευπαθείς ομάδες

ΘΕΜΑ 20ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή-ανακύκλωση υλικών ακατάλληλων για χρήση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας, για το έτος 2023

ΘΕΜΑ 21ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων

ΘΕΜΑ 22ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο α) Πρωτοβάθμιο και β) Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση Αστικής Κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων (115/2021)»

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προστασία Θερμοσοβά 6ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή κλίμακας στο Ο.Τ. 499 περιοχή παιδικής χαράς Αγίας Παρασκευής»

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εξωτερικοί χρωματισμοί 10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων και Δημοτικών Αθλητικών Χώρων Βέροιας-Κατασκευή Εξόδου Κινδύνου και Ολοκλήρωσης Πυροπροστασίας του 1ου Δημ. Σχολείου Βέροιας»

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη τοποθέτησης πινακίδας τουριστικής προβολής στο Σέλι

ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη θέσης σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου

ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση ή μη κοπής δέντρων στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Βεργίνας

ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του αθλητικού πολιτιστικού συλλόγου «ΓΑΣ ΔΙΑΣ ΚΑΡΑΤΕ»

ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών τελών άρδευσης του Χ.Γ

ΘΕΜΑ 33ο : Επί αιτήματος της Ευξείνου Λέσχη Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης του προαύλιου χώρου του πρώην δημοτικού σχολείου Κομνηνίου

ΘΕΜΑ 34ο : Επί αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Γεωργίου για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ 35ο : Επί αιτήματος του καταστήματος Pin-ela για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Πλατάνων

ΘΕΜΑ 36ο : Επί αιτήματος του Α.Π.Σ. Φιλίππου Βέροιας για την παραχώρηση χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

ΘΕΜΑ 37ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

methodos orizontio

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

meta morfo22

kyriazis

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69