Τσακιρίδης

Παντελής Μαϊόβης, Νευρολόγος, MSc, PhD

Δείτε το Πασχαλινό φυλλάδιο προσφορών!

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δήμου Βέροιας θα γίνει την Τρίτη 02-03-2021 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση ή μη αποδοχής χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την υλοποίηση της πράξης «Επισκευή, συντήρηση παλιών και ανέγερση νέων κλωβών φιλοξενίας στο καταφύγιο ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για τη «Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων με συμφωνία – πλαίσιο για δύο έτη».

ΘΕΜΑ 3ο Oρισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την κατάθεση πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)».

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη α) διαπίστωσης της επάρκειας επανορθωτικών μέτρων της ένωσης «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 και β) αποκλεισμού της από το διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης
«Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στις πολεοδομικές ενότητες ΠΕ 1Β του οικισμού Βεργίνας και ΠΕ 2Β του οικισμού Παλατιτσίων».

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη ανάκλησης της αριθμ.399/2020 απόφ. Ο.Ε. και ακύρωση της διαδικασίας διαγωνισμού για το έργο «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας».

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δημ. Ενότητας Βέροιας 2017».

ΘΕΜΑ 7ο Επί αιτήματος Τ.Κ. για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.

ΘΕΜΑ 8ο Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ.Α530/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 9ο Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2021 και εισήγησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο.

H iRepair έφτασε στην Βέροια!

ΝΑΝΤΣΗ ΑΘΗΝΑ, Ψυχολόγος

ADAMELON Εργαστήριο Γεύσεων

kyriazis

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΚΟΛΛΙΝΟΣ Α. | Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων

sidiropoulos

studio 69