Τσακιρίδης

Γ. ΚΕΣΙΔΗΣ Α.Ε. - Εξουσιοδοτημένος Έμπορος & Επισκευαστής Mercedes-Benz & Smart
Παντελής Μαϊόβης, Νευρολόγος, MSc, PhD

Δείτε το Πασχαλινό φυλλάδιο προσφορών!

Θα συζητήσει τον ισολογισμό του 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Ειδική τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας στις 28-12-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

Έγκριση ή μη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Βέροιας, διαχειριστικής περιόδου 2019.

Την ίδια μέρα, νωρίτερα, 09:00-10:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση δια περιφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τους δημοτικούς συμβούλους για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεών τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (18η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη δέσμευσης του Δ.Σ. για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης από ίδια έσοδα ή έσοδα από επενδυτικές δαπάνες Δήμων για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μακροχωρίου»

H iRepair έφτασε στην Βέροια!

ΝΑΝΤΣΗ ΑΘΗΝΑ, Ψυχολόγος

ADAMELON Εργαστήριο Γεύσεων

kyriazis

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΚΟΛΛΙΝΟΣ Α. | Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων

sidiropoulos

studio 69