tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

pistofidis ban1

Πραγματοποιήθηκε η παράδοση - παραλαβή της διοίκησης στον Δήμο Νάουσας

  Την Τετάρτη 27/12/2023 πραγματοποιήθηκε η παράδοση- παραλαβή της διοίκησης του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, από τον απερχόμενο Δήμαρχο Νικόλα Καρανικόλα στον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Νίκο Κουτσογιάννη, παρουσία αντιδημάρχων και συνεργατών της παράταξης «Κοινός Τόπος».

  Αν και η διαδικασία αυτή δεν προβλέπεται από την νομοθεσία, κατά την παράδοση παραλαβή πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση για τα κύρια ζητήματα του Δήμου.

Οικονομική Κατάσταση του Δήμου

  Σύμφωνα με έγγραφα της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου ισχύουν τα ακόλουθα:

Οι υποχρεώσεις του Δήμου σύμφωνα με το μητρώο δεσμεύσεων ανέρχονται σε 517.606,66 Ευρώ (31/10/2023) από 1.027.679,80 Ευρώ (31/12/2019) μειωμένες δηλαδή σε ποσοστό -49,63%.

Τα χρηματικά διαθέσιμα στις 31/10/2023 ανήλθαν στο ποσό των 4.343.678,55Ευρώ από 2.525.407,26 Ευρώ στις 31/12/2019. Αυξημένα δηλαδή κατά +72%.

Σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων εκτελέστηκαν πληρωμές 2.251.425,41 Ευρώ (2019-2023) τα οποία προήλθαν από ιδία έσοδα 1.709.484,36 Ευρώ και από επιχορηγήσεις 541.941,05 Ευρώ.

Οι πληρωμές παγίων, έργων και μελετών αυξήθηκαν επίσης και ανήλθαν στο ποσό του 1.823.158,95 Ευρώ (2022) από 714.648,84 Ευρώ (2019) έχοντας μία αύξηση +155,11%.

Συγχρόνως, το σύνολο των παλιών δανείων του Δήμου έχουν σχεδόν αποπληρωθεί. Θα πρέπει βέβαια η νέα διοίκηση να διαχειριστεί τα χρέη των δημοτικών επιχειρήσεων που έχουν αναληφθεί από τον Δήμο και θα πρέπει να αποπληρωθούν είτε με την συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών (παρακράτηση ΚΑΠ) είτε μέσω δανεισμού από το ταμείο παρακαταθηκών (έχει ήδη δοθεί προσφορά δανεισμού προς τον Δήμο). Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι αν η νέα διοίκηση επιλέξει την αποπληρωμή των οφειλών μέσω της συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών σύντομα ο Δήμος μας θα έχει εξαλείψει όλες τις δανειακές του υποχρεώσεις. Σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωμής όλων των υποχρεώσεων είναι η διαγραφή μέρους των τόκων σύμφωνα με το νομικό καθεστώς με το οποίο θα πρέπει να προετοιμαστούν οι εμπλεκόμενοι φορείς (Εφορία και ΕΦΚΑ).

Υπό Εξέλιξη Έργα της τεχνικής υπηρεσίας

Τα υπό εξέλιξη έργα αυτή την περίοδο στον Δήμο Ηρωικής πόλης Νάουσας είναι τα ακόλουθα.

• «Ανάπλαση παιδικής Αγγελοχωρίου » (Α.Μ.:34Ι2Ο22- ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ 2022 (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ))

• «Κατασκευή καταφυγίου για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κτηνιατρείου Δήμου Η.Π. Νάουσας», [ΑΜ. 13/2020- ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 -ενάριθμος έργου: 2017ΣΕΟ55ΟΟΟΙΟ και πόρους του Δήμου (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ)]

• «Ανάπλαση κεντρικών οδών πόλης Νάουσας», (Α.Μ. 12/2022 χρηματοδοτείται από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

• «Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου», προϋπολογισμού μελέτης: 1.240.000 Ευρώ με Φ.Π.Α., (έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

• «Σύστημα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (freewifi)»

• «Σύστημα «έξυπνων» διαβάσεων» ---ΥΙΕ 7 της πράξης: «Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Νάουσας» με Κωδ. ΟΠΣ 50379181)

• «Υπογείωση δικτύου ΔΔΕΔΗΕ χαμηλής τάσης» —ΥΙΕ 6 της Πράξης: Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Νάουσας» με Κωδ. ΟΠΣ 5037918. )

• 5η Εκτελεστική της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας». Υπολείπονται τμήματα στους οικισμούς Γιαννακοχώρι, Λευκάδια, Μονόσπιτα και μικρά τμήματα στην Νάουσα.

Σημ: Όσον αφορά όμως στο οικονομικό αντικείμενο, δεν έχουν κλείσει τα παραπάνω αλλά και τα περισσότερα υπόλοιπα έργα/εργολαβίες-( δηλ. υπολείπονται τελευταίου λογ/μοι και αναθεωρήσεις).Δηλ. τα εξής υπόλοιπα έργα/εργολαβίες:

• «Αποκατάσταση του εσωτερικού οδικού δικτύου στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Νάουσας», προϋπολογισμού μελέτης: 800.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. (ΑΜ. 13/2021), (χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ενάριθμος έργου: 2014ΣΕ57ΙΟΟΟΟ4 της ΣΑΕ 571)

• «Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021», προϋπολογισμού μελέτης: 200.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. (χρηματοδοτείται από το Π Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ενάριθμος έργου: 2014ΣΕ57ΙOΟOΟ4 της ΣΑΕ 571)

• «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας», προϋπολογισμού μελέτης: 258.989,20 Ευρώ με Φ Π Α.(Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

• «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» (με Αρ. Μελ. 67/2017)

• «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου - Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας», (ΑΡ ΜΕΛ.:44ί2018-ΚΩΔ ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810027 - ΚΩΔ. 0ΠΣ: 5030978)

• «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 01/2020 - ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΣΕ275Ι0073 - ΚΩΔ. Μις: 5030069)

• «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΔΕ.2ΟΙ9ΕΠΟΟ8ΙΟΟ43 -ΚΩΔ οπΣ: 5030983)

• «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου γυμνασίου Κοπανού», (ΑΡ.ΜΕΛ.46/2Ο18-ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠΟΟ81ΟΟ28 - ΚΩΔ. 0ΠΣ: 5030986)

• «Ανάπλαση πλατείας στην T.K. Κοπανού Δήμου Νάουσας», (ΑΡ.ΜΕΛχ 04/2015 (επικαιροποίηση 2020) - ΚΩΔ ΣΑΕ: 2017ΣΕ08210000).

Εγκεκριμένες Χρηματοδοτήσεις – Ολοκληρωμένες Μελέτες

• ΥΠ1 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ:691.684,13

Συνολικά περιλαμβάνει τα εξής υποέργα.

1. Έξυπνες στάσεις ΜΜΜ (10 Στάσεις)

2. Έξυπνο σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα

3. Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ (7 διαβάσεις)

4. Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτηρίων (4 Κτήρια)

5. Έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών κτιρίων (2 Κτήρια)

6. Έξυπνος Οδηγός Πόλης / Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών

7. Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων

8. Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών (Στον Δήμο και στην ΔΕΥΑ)

9. Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα στην επικράτεια του δήμου ( 2 Σταθμοί)

10. Ψηφιοποίηση και σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ

11. Σύστημα έξυπνης άρδευσης (4 Σταθμοί)

12. Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων. (4 Σταθμοί)

13. Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της Διοίκησης και της επιχειρησιακής ικανότητας των ΟΤΑ.

14. Υλοποίηση δημόσιων δεικτών μέτρησης απόδοσης σύμφωνα με ISO 37122, προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες

• Εκπόνηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Η.Π. Νάουσας

• Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού CloudGIS στο Δήμο ΗΠ Νάουσας

• Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ: 19.000,00

• Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

• Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ: 200.000,00

• Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας στο Δήμο Η.Π. Νάουσας.

• Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Εκπόνηση του Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Σ.Ε.Α.Κ.) για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Αρμοδιότητας του Δήμου Η.Π. Νάουσας . Ήδη έχει υπάρξει έγκριση σε πρώτο στάδιο του συνολικού ποσού ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου του Δημαρχείου, του δημοτικού κολυμβητηρίου, της βιβλιοθήκης «Τουρπάλη» και του κτιρίου της Εστίας Μουσών.

• Προτεινόμενα μέτρα μείωσης τρωτότητας του Δήμου Η.Π. Νάουσας έναντι των δασικών πυρκαγιών. Η μελέτη ολοκληρώθηκε και θα πρέπει να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό εργαλείο της περιφέρειας το επόμενο διάστημα.

• Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας (32 φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων μέσα στο 2024).

• Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ: 40.000,00

• Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας ποταμού Αράπιτσα στη θέση Νοσοκομείο πόλης Νάουσας.

• Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ: 127.092,60

• Προμήθεια πολυμορφικού/πολυλειτουργικού οχήματος με παρελκόμενα για τις ανάγκες του Δήμου Η.Π. Νάουσας. (Ολοκληρώθηκε)

• Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ: 249.450,00

• Αρχιτεκτονικός φωτισμός σε σημεία ενδιαφέροντος πόλης Νάουσας. (Ολοκληρώθηκε)

• Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ: 94.354,84

• Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας. (Ολοκληρώθηκε)

• Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ: 104.960,06

• Αναβάθμιση-Ανάδειξη του ιστορικού δημοτικού πάρκου Νάουσας. Είναι έτοιμη η σύμβαση προς υπογραφή και ο χρόνος υλοποίησης είναι μικρός. Άρα καλό θα είναι να υπογραφεί άμεσα κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο.

• Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ: 1.302.874,90

• Ανάπλαση του κέντρου της Νάουσας στις οδούς Θεοφίλου και Ζαφειράκη. Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου με τον ανάδοχο και αναμένεται να υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα.

• Ανάπλαση της πλατείας Καρατάσιου. Η μελέτη βρίσκεται στο τελικό στάδιο και θα πρέπει να «περάσει» από την αρχιτεκτονική επιτροπή και να συμβασιοποιηθεί. Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από το πράσινο ταμείο.

• Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού και ενός ημιφορτηγού κλειστού τύπου

• Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ: 109.360,00

• Προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων (ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ)

• Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ: 179.838,50

• Προμήθεια 2 ημιφορτηγών 4Χ4 εκτεταμένης καμπίνας & ενός φορτηγού ανατρεπόμενου μικτού φορτίου 3,5tn

• Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ: 122.825,80

• Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού (Επιστεγασμένου) κολυμβητηρίου Δήμου Νάουσας

• Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ: 72.500,00

• Δημιουργία «ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ» ΣΤΗΝ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 22REQ011878825

• Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ: 186.100,00

• Κατασκευή καταφυγίου για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κτηνιατρείου Δήμου Η.Π. Νάουσας

• Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ: 324.848,36

• Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης

• Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ: 187.495,16

• Απόφαση χωροθέτησης του «Πράσινου Σημείου» για την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση 1.022.748,90 Ευρώ. Το πρόγραμμα θα πρέπει να περάσει «γέφυρα» στην επόμενη διαχειριστική περίοδο.

• Πρόσθετα έργα στην πλατεία Κοπανού (Συντριβάνι). Το κόστος του έργου είναι καλυμμένο, έχει πάρει την έγκριση της αρχιτεκτονικής επιτροπής και θα πρέπει να συμβασιοποιηθεί το ερχόμενο διάστημα.

• Μνημείο των πεσόντων του 40-44. Το μνημείο θα κατασκευαστεί στην πλατεία Ειρήνης και έχει εγκριθεί. Σε επόμενο στάδιο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ανάθεση του έργου και η τελική του υλοποίηση.

• Ένταξη στο πρόγραμμα «Πληρώνω όσο Πετάω». Το πρόγραμμα έχει «παγώσει» από το υπουργείο και θα συνεχίσει με νέο πλαίσιο.

• Ένταξη στο πρόγραμμα Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων για το σύνολο του Δήμου (και τις τρεις δημοτικές ενότητες). Το πλέον σημαντικό έργο από πλευράς έργων υποδομής της πολεοδομίας.

• Έγκριση σε πρώτο στάδιο του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης «ΗΛΕΚΤΡΑ» τεσσάρων κτιρίων του Δήμου μας (Δημαρχείο, Κολυμβητήριο, Βιβλιοθήκη «Τουρπάλη», Κτίριο Εστίας Μουσών).

• Έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος προς χρηματοδότηση πρόγραμμα δημιουργίας παιδικών χαρών στον Πολυπλάτανο, Άνω εργατικές Νάουσας, Κάτω εργατικές Νάουσας, Ροδοχώρι, Ζερβοχώρι.

• Σε υποστήριξη της περιφέρειας συνδράμαμε με μελέτες (αποτύπωση, Η.Μ., κλπ.) στο έργο της ανάπλασης στις πλατείες οικισμών του Δήμου μας (Μονόσπιτα, Επισκοπή, Αγγελοχώρι, Λευκάδια). Το έργο θα ενταχεί σε επόμενο τενικό πρόγραμμα της περιφέρειας.

• Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας είναι πιστοποιημένος (ISO 9001:2015).

• Η διακίνηση εγγράφων πραγματοποιείται συνολικά για τον Δήμο Η.Π. Νάουσας μέσω του συστήματος «ΙΡΙΔΑ»

• Έχει υλοποιηθεί σύστημα διαχείρισης της περιουσίας του Δήμου με χρήση GIS & Real Estate Management, ενώ έχουν γίνει και οι απαραίτητες θεσμικές αλλαγές για την λειτουργία του. Σκοπός είναι να υπάρξει τελικά μία ολοκληρωμένη διαχείριση της περιουσίας τους Δήμου με κανόνες διαφάνειας και χρηστής διοίκησης.

• Έχει υλοποιηθεί και λειτουργεί Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Πολιτών «ΦΙΛΩΤΑ» μέσω της Γεωπύλης.

• Σύστημα Διαχείρισης εγκαταλελειμμένων ζώων «ΑΤΛΑΣ».

• Σύστημα Τρισδιάστατης Αποτύπωσης όλου του Δήμου με την χρήση UAV (drone).

• Έχει ολοκληρωθεί το σύστημα διαχείρισης των πολεοδομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων όλου του Δήμου.

• Έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

• Έχει υπογραφεί Πρωτόκολλο συνεργασίας (Αδελφοποίηση του Δήμου ΗΠ Νάουσας με το Κτήμα Συγγρού κληροδοτήματος Ιφιγένειας Συγγρού ΝΠΔΔ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

• Έχει ολοκληρωθεί η Συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας ως Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη.

• Έχει ολοκληρωθεί το Ευρωπαϊκό Έργο Cult-CreaTE το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «INTERREG EUROPE 2014-2020».

• Έχει ολοκληρωθεί η Συμμετοχή Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας σε υποβολή πρότασης στη Ευρωπαϊκή Δράση «Πρόκληση Ευφυών Πόλεων» (“100 Intelligent Cities Challenge”/100 Intelligent Cities Challenge”).

• Ο Δήμος έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας για τις 100 ουδέτερες κλιματικά πόλεις μέχρι το 2030.

• Έχει ολοκληρωθεί η αδελφοποίηση μεταξύ των Δήμων Νάουσας και Σιντικής.

• Έχει υπογραφεί Προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (τομέας ευφυών συστημάτων παραγωγής και ευφυών πόλεων).

• Ο Δήμος είναι μέλος του δικτύου πόλεων με ιαματικές πηγές, του Δικτύου Δήμων με ποτάμια, του Δικτύου Δήμων με Ποντιακές κοινότητες.

• Έχει υπογραφεί Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΥΑΘ και Δήμου Νάουσας για την ψηφιακή σύγκλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΝ.

• Λειτουργεί ο νέος Ιστότοπος του Δήμου Η.Π. Νάουσας. Σε επόμενη φάση θα πρέπει να εξελιχθεί με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

• Τα έργα του προγράμματος «Τρίτσης» που δεν έχουν ενταχθεί σε χρηματοδότηση ακόμη θα πρέπει να γίνουν «γέφυρα»» στην επόμενη περίοδο ή να ενταχθούν σε άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα όπως το ΕΣΠΑ ή το Ταμείο Ανάκαμψης. Ιδιαίτερα το Κτίριο Ματθαίου, το έργο της Ανακύκλωσης, η Αγροτική Οδοποιία και η συντήρηση των σχολικών μονάδων κρίνονται απαραίτητα για τον Δήμο μας. Όλα είναι ώριμα και μπορούν να ενταχθούν άμεσα.

ΔΕΥΑΝ

Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στα έργα που αφορούν το αντικείμενο της ΔΕΥΑΝ.Συγκεκριμένα αυτή την περίοδο εκτελούνται τα ακόλουθα έργα και μελέτες.

ΥΔΡΕΥΣΗ

1)Ενίσχυση και αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Νάουσας (MIS 5002907)

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ενίσχυση υδροδότησης οικισμού Μαρίνας από υδατοδεξαμενή Γιαννακοχωρίου με προϋπολογισμού 330.762,32 €, ολοκληρώθηκε την 24/4/2021 και έγινε Οριστική Παραλαβή.

Η κατασκευή ενός δικτύου μεταφοράς νερού 5.160 μ., από την δεξαμενή Γιαννακοχωρίου στον οικισμό της Μαρίνας με φυσική ροή, ώστε να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η άντληση με γεώτρηση πόσιμου νερού για την κάλυψη των αναγκών του οικισμού.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Αφορά την εγκατάσταση συστημάτων αντλιοστασίων με νέα υδατοδεξαμενή υδροδότησης στην Τ.Κ. Επισκοπής με προϋπολογισμό 99.840€, ολοκληρώθηκε την 22/11/2019.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών υποδομών του Δήμου Νάουσας με προϋπολογισμό 373.100,00 € (Τηλεμετρία). Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία έξι Τοπικών Σταθμών Ελέγχου σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών, τηλεμετρικών καταγραφικών, διατάξεων παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων νερού, διατάξεων ρύθμισης στροφών κινητήρων , λοιπά μετρητικά όργανα και παρελκόμενο εξοπλισμό. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δέκα Σταθμών Ελέγχου Παροχής – Πίεσης (5 Σταθμούς μέτρησης πίεσης και 5 Σταθμούς μέτρησης παροχής και πίεσης) σε επιλεγμένες θέσεις του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης. Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου Διαρροών. Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου ο οποίος θα περιλαμβάνει εξοπλισμό, επικοινωνίες, λογισμικά. ολοκληρώθηκε την 27/09/2021

2) Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της υδροδότησης στον Δήμο Νάουσας (MIS 5028259)

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: <<Ενίσχυση υδροδότησης οικισμού Ροδοχωρίου από υδατοδεξαμενή Μεταμόρφωσης>> με προϋπολογισμό 314.516,13 €.

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης για τη μεταφορά ύδατος από την περιοχή της Μεταμόρφωσης έως και την υφιστάμενη δεξαμενή που υδροδοτεί τον οικισμό Ροδοχωρίου.

Ολοκληρώθηκε την 06/05/2023 και είναι προς παραλαβή.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: <<Αντικατάσταση αμιαντοσωληνών υδροδότησης Δ.Κ. Κοπανού και Τ.Κ. Χαρίεσσας Δήμου Νάουσας>> με προϋπολογισμό 478.980,15 €.

Αφορά στην αντικατάσταση των αμιαντοσωληνών του εξωτερικού υδραγωγείου της Δημοτικής Κοινότητας Κοπανού και της Τοπικής Κοινότητας Χαρίεσσας του Δήμου Νάουσας και την ικανοποίηση των αναγκών σε πόσιμο νερό για τα επόμενα 40 χρόνια. Ολοκληρώθηκε την 26/08/2022 και είναι προς παραλαβή.

3) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» περιλαμβάνει 3 υποέργα :

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού και ανίχνευση διαρροών δικτύου ύδρευσης και βελτίωση ποιότητας νερού του Δήμου Νάουσας», ύψους 3.257.728,00€

Η προμήθεια έχει φυσικό αντικείμενο το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο λειτουργικότητας, ελέγχου από τρίτους, την παράδοση στο χώρο των εργασιών, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο των εργασιών, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγράψει στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία του συστήματος.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: σε Λειτουργία: σαράντα δύο (42) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου, ενός (1) Τοπικού Σταθμού Ελέγχου Παροχής (Τ.Σ.Ε.Π.) και τριάντα τριών (33) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Παροχής- Πίεσης (Τ.Σ.Ε.Π.Π.) και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ). Χρηματοδοτήθηκε, δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε την 17/07/2023.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και μείωσης μη τιμολογούμενου νερού, σε ψηφιακούς υδρομετρητές του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Νάουσας». ύψους 2.945.446,40€.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και μείωσης μη τιμολογούμενου νερού, σε ψηφιακούς υδρομετρητές του Δήμου Νάουσας και έχει ως βασικό σκοπό τη δραστική μείωση του μη τιμολογούμενου νερού και την εξασφάλιση της επάρκειας του παρεχόμενου προς ύδρευση νερού.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: η εγκατάσταση δεκαοχτώ χιλιάδων επτακοσίων (18.700) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) και ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ). Χρηματοδοτήθηκε, δημοπρατήθηκε την 02/06/2022 και βρίσκεται στο στάδιο της συμβασιοποίησης

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Εργασίες για την ολοκλήρωση του νέου δικτύου ύδρευσης στην Δ.Ε.Υ.Α. Νάουσας». ύψους 555.599,90 €

Η εργολαβία αφορά στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση της λειτουργίας των νέων δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. στο νότιο τμήμα της Δ.Κ. Νάουσας. Στην περιοχή μελέτης, υφίστανται οι νέοι κεντρικοί αγωγοί των δικτύων και οι αναμονές των ιδιωτικών παροχών και με το παρόν έργο θα γίνει η ολοκλήρωση των ιδιωτικών παροχών, καθώς και η επιδιόρθωση βλαβών επί κεντρικών αγωγών, ώστε να τοποθετηθούν νέες δικλείδες ελέγχου και θα γίνει εντοπισμός των υφιστάμενων και προσαρμογή τους στο επίπεδο του οδοστρώματος.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: κατασκευή 1800 νέων ιδιωτικών συνδέσεων, αποκατάσταση 350 διαρροών σε ιδιωτική σύνδεση, απομόνωση 1900 παροχών από το παλαιό δίκτυο, ανακατασκευή- μεταφορά 100 παλαιών συνδέσεων, διόρθωση 27 βλαβών επί κεντρικού αγωγού, εύρεση 50 φρεατίων δικλείδας και προσαρμογή στη στάθμη του οδοστρώματος, τοποθέτηση 38 νέων βανών επί του αγωγού του νέου δικτύου, σύνδεση υφιστάμενου αγωγού στο νέο κεντρικό αγωγό ύδρευσης (και ανάρτηση αγωγού από 2 γέφυρες 25 μέτρων). Χρηματοδοτήθηκε, δημοπρατήθηκε για 8/12/2022 και συμβασιοποιήθηκε την 18/09/2023.

4)Μονάδα Πρωτοβάθμιας Επεξεργασίας Νερού Νάουσας» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ύψους 2.250.000,00€.

Το αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου περιλαμβάνει:

- την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας

- την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού

- την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού

- τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης

- τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Χρηματοδοτήθηκε, δημοπρατήθηκε για 07/07/2022 και δεν συμβασιοποιήθηκε ακόμα.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

1)Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας. (MIS 5004029) – PHASING.

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Κατασκευή ΚΑΑ οικισμών Κοπανού, Επισκοπής και Αγγελοχωρίου-Πολυπλατάνου, με προϋπολογισμό 5.499.492,85 €.

Αφορά την κατασκευή 18,4 km ΚΑΑ (τόσο βαρυτικών όσο και καταθλιπτικών) μεταφοράς λυμάτων στην κοινή ΕΕΛ από τους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής και Αγγελοχωρίου – Πολυπλατάνου και των Α/Σ λυμάτων Αγγελοχωρίου (κύριου και υποστηρικτικού). Ολοκληρώθηκε 22/09/2023 και είναι προς παραλαβή.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Μελέτη – Κατασκευή κοινής ΕΕΛ των οικισμών Κοπανού, Επισκοπής και Αγγελοχωρίου – Πολυπλατάνου, με προϋπολογισμό 3.266.045,19 €.

Υπογράφηκε Τετάρτη 23.12.2020, η σύμβαση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) των πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας», ύψους 2.775.619,60 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Το έργο αφορά στην Μελέτη και την Κατασκευή κοινής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των οικισμών Κοπανού, Επισκοπής και Αγγελοχωρίου-Πολυπλατάνου, με προϋπολογισμό 3.266.045,19 €, δυναμικότητας 9.273 ισοδύναμων κατοίκων.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τα << Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου – Πολυπλατάνου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας>>, με προϋπολογισμό 70.668,42 €.

Απασχόληση Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΕΥΑΝ στην υλοποίηση της Β΄ Φάσης της πράξης. Περιλαμβάνονται οι παρακάτω ανθρωποημέρες (α/η) ανά ειδικότητα:

• Υδραυλικά 142 α/η

• Χημικοτεχνικά 55 α/η

• Περιβαλλοντικά 20 α/η

• Ηλεκτρομηχανολογικά 75 α/η

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Δαπάνες για ΟΚΩ με προϋπολογισμό 248.000,00€.

Τα δύο παραπάνω υποέργα παρακολουθούν την πρόοδο της Πράξης και ολοκληρώνονται με το τέλος.

2)Αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Νάουσας). Εντάχθηκε το έργο με τίτλο << Αναβάθμιση ΕΕΛ Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ>> στο πρόγραμμα <<ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ>> ύψους 2.827.865,00€.

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του Βιολογικού της Νάουσας και πιο συγκεκριμένα στην αντικατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού του Βιολογικού της Νάουσας και στην προμήθεια οχήματος καθώς και δύο κάδων μεταφοράς ιλύος. Το ποσό της χρηματοδότησης του έργου είναι 2.827.865,00€. Χρηματοδοτήθηκε, δημοπρατήθηκε για 12/05/2022 και δεν συμβασιοποιήθηκε.

3)Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ).

Εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Έργο αποχέτευσης οικισμών Γιαννακοχωρίου – Μαρίνας Δήμου Νάουσας», ποσού 8.016.129,0€ (πλέον ΦΠΑ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης αποτελούμενο από τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών και από τους εξωτερικούς συλλεκτήριους αγωγούς μεταφοράς ακαθάρτων προς τις εγκαταστάσεις ΕΕΛ. Χρηματοδοτήθηκε, δημοπρατήθηκε την 27/09/2023 και βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ

1)Δημιουργία αποχέτευσης της επέκτασης της πόλης της Νάουσας. Αίτημα 3,919,020.00€ πλέον ΦΠΑ.

Το έργο αφορά την υλοποίηση κατασκευής συλλογής λυμάτων για τις επεκτάσεις της πόλης της Νάουσας, ώστε να επιτευχθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Στα πλαίσια της κατασκευής της σχετικής υποδομής απαιτείται η κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης με το οποίο θα διαχωρίζονται τα αστικά λύματα από τα όμβρια ύδατα. Έτσι απαιτείται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στις επεκτάσεις της πόλης της Νάουσας, ώστε να είναι δυνατή η συγκέντρωση των λυμάτων και η μεταφορά τους στην ΕΕΛ.

2)Κατατέθηκε νέα πρόταση για χρηματοδότηση από την ΔΕΥΑΝ στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Υποδομή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ)», στον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πιο συγκεκριμένα υποβλήθηκε από την επιχείρηση αίτηση χρηματοδότησης για την κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων προς τις εγκαταστάσεις του νέου βιολογικού σταθμού του κάμπου καθώς και αντλιοστασίων. Οι προτάσεις αυτές αφορούν δύο οικισμούς του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, Άνω Ζερβοχώρι, Παλαιό Ζερβοχώρι.

Η πρόταση με αριθμό πρωτοκόλλου 2519/2022 έχει τίτλο έργου « Έργο αποχέτευσης οικισμών Άνω Ζερβοχωρίου και Παλαιού Ζερβοχωρίου Δήμου Νάουσας», ποσού 3.975.806,45€ (πλέον ΦΠΑ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης αποτελούμενο από τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών και από τους εξωτερικούς συλλεκτήριους αγωγούς μεταφοράς ακαθάρτων προς τις εγκαταστάσεις ΕΕΛ.

Νομικό πρόσωπο του Δήμου

Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου την προηγούμενη περίοδο πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό έργο. Συγκεκριμένα μερικές από τις σημαντικότερες δράσεις-πρωτοβουλίες είναι οι ακόλουθες:

• Νέος ιστότοπος του νομικού προσώπου του Δήμου.

• Φιλοξενία 15 ηλικιωμένων ετησίως στο ΚΗΦΗ σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του.

• Εξυπηρέτηση ηλικιωμένων από τις μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

• Εγκαίνια του ΚΑΠΗ Στενημάχου.

• Δημιουργία νέου βρεφικού τμήματος στον Βρεφονηπιακό σταθμό ΒΑΛΙΑΣ.

• Μίσθωση νέου χώρου για τη στέγαση του ΚΔΑΠ Νάουσας.

• Τοποθέτηση και εγκατάσταση νέων πιστοποιημένων παιδικών χαρών (Μονόσπιτα και ΒΑΛΙΑ, έτος 2021), (Α' ΔΠΣ Νάουσας και ΠΣ Επισκοπής, έτος 2022 ΠΣ Ζερβοχωρίου και Β' ΔΠΣ Νάουσας, έτος 2023).

• Εντάχθηκαν όλοι οι Παιδικοί Σταθμοί, σύνολο εννέα (9), στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και απορροφήθηκαν όλα τα voucher με παράλληλη αύξηση των εσόδων του Ν.Π και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα φιλοξενούμενα νήπια.

• Εξοπλισμός των Παιδικών Σταθμών και των ΚΑΠΗ με επαγγελματικές και οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, κ.τ.λ,

• Εξοπλισμός των Παιδικών Σταθμών, του ΚΔΑΠ και του ΚΗΦΗ με καινούργια έπιπλα. Εργασίες συντήρησης και επισκευής των κτιριακών και μονίμων εγκ/σεων του Ν.Π (αλλαγή κυκλοφορητών καυστήρων, βάψιμο κτιρίων, τοποθέτηση προστατευτικών δαπέδων, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες κ.τ.λ. εκ των οποίων κάποιες βρίσκονται σε εξέλιξη, με απώτερο στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών συνθηκών φιλοξενίας των παιδιών και των ηλικιωμένων.

• Συμμετοχή της δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε αθλητικές διοργανώσεις και Ψυχαγωγικές εκδρομές και εκδηλώσεις.

• Ψυχαγωγικές εκδρομές των μελών του ΚΑΠΗ.

• Αναβάθμιση του κοινωνικού φροντιστηρίου.

• Ένταξη για πρώτη φορά στο πρόγραμμα των δωρεάν γευμάτων του υπουργείου σε μαθητές του Δήμου μας.

• Παιδαγωγικές δράσεις και ενημερώσεις με ψυχολόγους , οδοντίατρους, συγγραφείς αλλά και με δημόσιες υπηρεσίες ( Πυροσβεστική, Αστυνομία ) και επαγγελματίες της πόλη ( μελισσοκόμους, παραδοσιακά εργαστήρια κ.α) από τις δομές των παιδικών σταθμών και του ΚΔΑΠ.

• Επίσης, διοργανώθηκαν εκδηλώσεις Ψυχαγωγικού χαρακτήρα για τα παιδιά των Π.Σ. του Δήμου και του ΚΔΑΠ.

• Εκπαίδευση και συγκρότηση του προσωπικού, προετοιμασία του χώρου και ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη λειτουργία του Κέντρου Άνοιας.

• Λειτουργία μέσω διαδικτύου του ΚΕΠ Υγείας.

Ίδρυμα ΔΗΜΟΥΛΑ

Ένας συνοπτικός απολογισμός του Ιδρύματος Δημούλα είναι ο ακόλουθος:

• Με την 2564/2019 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης έγινε ερμηνεία της διαθήκης, σύμφωνα με την οποία η “περιουσία του ιδρύματος τελεί υπό τον όρο του αναπαλλοτρίωτου”.

• Με την 102/2023 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης επιτράπηκε “η - κατ' εξαίρεση – ανάλωση του ποσού των 25.000,00€ ετησίως από τις τραπεζικές καταθέσεις για χρονικό διάστημα 3 ετών”.

• Για την περίοδο 2020-2023 ο μόνος προϋπολογισμός που εγκρίθηκε από την αποκεντρωμένη ήταν του 2023, στον οποίο κατά κύριο λόγω εξοφλήθηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς δημόσιο (ΙΚΑ & εφορία), εργαζόμενους προμηθευτές και ΔΕΚΟ.

• Οι τρεις εργαζόμενες του ιδρύματος Λογδανίδου Α. , Αδαμαντίδου Ε. και Καραγιάννη Β. αποχώρησαν 08/10/2020, 10/11/2022 και 16/11/2023 αντίστοιχα. Δεν οφείλονται δεδουλευμένα στις εργαζόμενες που αποχώρησαν. Σήμερα δεν απασχολείται προσωπικό στο ίδρυμα. Χρέη γραμματείας του ιδρύματος εκτελεί όπως και σε πολλά άλλα ιδρύματα η γραμματέας δημάρχου. Κρίνεται ότι αυτή η επιλογή είναι η βέλτιστη για την διασφάλιση όλων των διαθέσιμων πόρων προς τους σκοπούς του ιδρύματος.

• Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που υφίστανται προς ΔΕΚΟ, προμηθευτές και κα Καμτσικά συνολικού ποσού 4.600€ έχουν συμπεριληφθεί προς εκτέλεση στον προϋπολογισμό του 2024.

• Η ακίνητη περιουσία του ιδρύματος δεν μεταβλήθηκε.

• Η κινητή περιουσία του ιδρύματος έχει ως εξής:

Άυλοι τίτλοι ΕΘΝΙΚΗ (αποτίμηση 29/9/23) 17.379,48 €

Άυλοι τίτλοι EUROBANK (αποτίμηση 29/9/23) 443.021,82 €

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ΕΘΝΙΚΗ $369.320,43

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ΕΘΝΙΚΗ £122.997,81

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ΕΘΝΙΚΗ 175.900,00 €

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας EUROBANK 43.200,00 €

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ 90.000,00 €

Ήδη έχουν εκκινήσει οι διαδικασίες για την μίσθωση των διαμερισμάτων του ιδρύματος και το άνοιγμα υφιστάμενων τραπεζικών θυρίδων.

Δημοτική Αστυνομία

Η δημοτική Αστυνομία Νάουσας έχει επανασυσταθεί και ήδη λειτουργεί με δύο αποσπασμένους Δημοτικούς Αστυνομικούς από τον Ιούλιο του 2023. Επίσης επίκειται η κάλυψη έξι επιπλέον θέσεων που έχει ζητήσει ο Δήμος μέσω πανελληνίου διαγωνισμού.

Τα επόμενα βήματα για την ομαλή της λειτουργία είναι η εύρεση χώρου γραφείων όπου προετοιμάζεται χώρος στον δεύτερο όροφο στο κτίριο της Αστυνομίας, η εύρεση των απαραίτητων οχημάτων-περιπολικών και ζητήματα εξοπλισμού όπως τηλεφωνικό κέντρο, ασύρματοι, ρουχισμός κ.α.

Ενεργειακή Κοινότητα

Ιδρύθηκε Ενεργειακή Κοινότητα με την συμμετοχή του Δήμου Η.Π. Νάουσας, του Νομικού Προσώπου του Δήμου, της ΔΕΥΑΝ, του ΤΟΕΒ Νάουσας και του ΤΟΕΒ Ανθεμίων. Σαν επόμενα βήματα είναι σε συνεργασία με τον νομικό της Ε.Κ. η υλοποίηση όλων των δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης των μελών της κοινότητας (υδροηλεκτρικά έργα, φωτοβολταϊκού πάρκο, αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, κ.α.). Επισημαίνεται ότι η λειτουργία της ενεργειακής κοινότητας στο μέλλον οφείλει να είναι η αιχμή του δόρατος στην πράσινη μετάβαση του Δήμου μας αφού τα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτείας προς τις μη κερδοσκοπικές ενεργειακές κοινότητες των ΟΤΑ είναι αποτελούν την βέλτιστη επιλογή για την διοίκηση.

Ξενοδοχείο Βέρμιον

Ολοκληρώθηκε η χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία αποχαρακτηρισμού της απαιτούμενης έκτασης του ξενοδοχείου ως δασική.

Ήδη έχουν παρθεί οι απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου το ακίνητο να περιέλθει και πάλι στην ιδιοκτησία του Δήμου.

Ως απαραίτητα επόμενα βήματα είναι η συνεργασία με το υποθηκοφυλακείο για την σωστή μεταφορά της ιδιοκτησίας στον Δήμο (ίσως χρειαστεί ακόμα μία απόφαση δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με το ορθό λεκτικό της) και η προετοιμασία για ένα μοντέλο λειτουργίας του ξενοδοχείου (Εκτιμώμενος χρόνος μέχρι τον διαγωνισμό 3-6 μήνες).

Χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγάδια

Το Χιονοδρομικό μας κέντρο λειτουργεί ξανά έπειτα από τον διαγωνισμό μακροχρόνιας μίσθωσης που φέραμε εις πέρας.

Συγχρόνως, για πρώτη φορά από την δημιουργία του, ξεπεράστηκαν όλα τα προβλήματα νομιμότητας και αδειοδοτήσεων (πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα από το δασαρχείο, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αποτυπώσεις, κλπ.).

Ήδη, ο ανάδοχος λειτουργεί το χιονοδρομικό κέντρο και έχει ενταχθεί σε χρηματοδοτικό εργαλείο (Αναπτυξιακός Νόμος) για την αναβάθμιση και του ξενοδοχείου. Έτσι θα υπάρχει πλήρης λειτουργία του εντός του προβλεπόμενου από την σύμβαση χρόνου (3 έτη).

Επίσης, έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλων των μελετών και αδειοδοτήσεων και υπάρχει προέγκριση ένταξης του χιονοδρομικού κέντρου σε επιδότηση άνω των 10.000.000 Ευρώ για υποδομές όπως τεχνητή χιόνωση, νέος αναβατήρας, κ.α. (Αναμένεται η τελική ένταξη του έργου άμεσα).

Σχολή Αστυφυλάκων Νάουσας

Η Σχολή Αστυφυλάκων Νάουσας ήδη λειτουργεί ξανά. Το αναπτυξιακό της αποτύπωμα στην πόλη είναι ήδη εμφανές.

Τα απαραίτητα επόμενα βήματα είναι η επέκταση της παραχώρησης των κτιρίων σε 25 έτη έτσι ώστε να προχωρήσει πρόγραμμα ενεργειακής της αναβάθμισης και η περαιτέρω προσθήκη και των χώρων του Κ.Π.Ε. (θα πρέπει να μεταφερθεί σε άλλο χώρο) για την εύρεση και άλλων απαραίτητων χώρων για την λειτουργία της και την στέγαση όλων των φοιτητών.

Άμεσα επίσης, θα πρέπει να απομακρυνθούν τα ελάχιστα υλικά της εφορίας αρχαιοτήτων από το αμφιθέατρο της σχολής και να μεταφερθούν σε άλλο κατάλληλο χώρο.

Ιαματικές Πηγές Κοπανού

Τα ιδιοκτησιακά προβλήματα του χώρου και η διεκδίκηση μεταξύ εκκλησίας και πολιτείας δεν έχουν τελεσιδικήσει. Σε κάθε περίπτωση πρέπει συγχρόνως να προχωρήσει το masterplanαξιοποίησής του έτσι ώστε να δημιουργηθεί ακόμη ένα σημαντικό τοπόσημο για τον Δήμο μας.

Πολιτισμός – Τουρισμός

Σημαντικές ήταν οι δράσεις και οι υποδομές στα ζητήματα του πολιτισμού και του τουρισμού που παραδίδονται. Συγκεκριμένα αναφέρονται μόνο μερικά από αυτά.

• Φεστιβάλ Τρύγου. Το Φεστιβάλ Τρύγου πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οινοποιούς και τους αμπελουργούς του Δήμου μας και μπορεί να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό τουριστικό προϊόν. Θα πρέπει να ενισχυθεί με αντίστοιχες πρωτοβουλίες και σε άλλες περιόδους του έτους.

• Γιορτές Νερού. Οι Γιορτές νερού στο Άλσος του Αγίου Νικολάου μπορούν να εξελιχθούν σε ένα πολυήμερο φεστιβάλ πολιτισμού και περιβάλλοντος.

• Αποκριά.

• Ολοκαύτωμα.

• Ανάδειξη του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας ως Πρότυπου Τουριστικού Προορισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

• Ανάδειξη – αξιοποίηση και αναβάθμιση διαδρομών και μονοπατιών στο Δήμο Η.Π. Νάουσας. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη έγκριση και το έργο μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στο 2024. Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για ζητήματα ενναλακτικού τουρισμού και μπορεί να συνδέσει όλα τα ορεινά τοπόσημα του Δήμου μας.

• Ίδρυση της Βιβλιοθήκης του Αριστοτέλη. Θα πρέπει να ενισχυθεί με την συνεργασία του ΑΠΘ.

• Δημιουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών. Σε επόμενο στάδιο θα πρέπει να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα λειτουργίας του και να προχωρήσουν τα έργα ψηφιακής του αναβάθμισης.

• Δημιουργία του Κέντρου Βιομηχανικής Κληρονομίας «ΕΡΙΑ». Σε επόμενο στάδιο θα πρέπει να δοθούν συμπληρωματικές χρήσεις στον 1ο όροφο του κτιρίου.

• Urban Art Festival, δημιουργία τοποσήμων με την χρήση γκράφιτι. Σε επόμενο βήμα θα πρέπει να μείνει ζωντανή η σύνδεση με τους καλλιτέχνες εκτός της χώρας και η περαιτέρω βελτίωση του αστικού ιστού.

• Εικαστικά Εργαστήρια. Σε επόμενο βήμα θα πρέπει να ενταχθούν εργαστήρια σχετικά με τα σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης και δημιουργίας όπως ρομποτική, ανάπτυξη εφαρμογών, κλπ.

• Σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής.

• Κατασκήνωση Γραμμένης (πιστοποίηση, το έργο το διαχειρίζεται η τεχνική υπηρεσία) και Αγίας Τριάδας (ιδιοκτησία). Η κατασκήνωση Αγίας Τριάδας μπορει να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί σε συνεργασία με την επιτροπή κατασκηνώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και την ΦΕΝ.

• Θερινός Κινηματογράφος στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο.

• Παραχώρηση του διατηρητέου κτιρίου «Τουρπάλη» στην Εύξεινο Λέσχη Νάουσας για την στέγαση της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης» και την στέγαση της ομώνυμης συλλογής.

• Στις 8 Μαϊου 2023 υπογράψαμε σύμφωνο συνεργασίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας για την ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στον Τομέα Οινολογίας-Οινοτουρισμού. Θα πρέπει να προχωρήσουν οι συζητήσεις και σε σχέση με τον νέο Νόμο της πολιτείας για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την Νάουσα να προχωρήσει στην ίδρυση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων. Ήδη πανεπιστήμια από το εξωτερικό έχουν ενδιαφερθεί για την ίδρυση τμημάτων στην Νάουσα (υπάρχει η σχετική αλληλογραφία και οι σχετικές υπογραφές με πανεπιστήμιο της Ρωσία και της Κίνας).

methodos orizontio

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

meta morfo22

protonio ban egraf

savantidou ban

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69