tsakiridis ban july21

sidiropoulos oil

Δείτε το φυλλάδιο προσφορών!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

http://e-karamitsos.gr/

«Πρωτόνιο»: Ένα πρότυπο εκπαιδευτήριο Χημείας για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας

access ban20

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας - Τι θα συζητήσει

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 8η του μηνός Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 Συζήτηση – Διαμόρφωση προτάσεων και λήψη απόφασης επί του από 25-06-2021 συνταχθέντος πορίσματος της ομάδας εργασίας (διαπαραταξιακή επιτροπή) που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 2/2020 Απόφαση του κ. Δημάρχου Νάουσας, σε συμμόρφωση και εκτέλεση με την υπ’ αριθ. 400/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, σχετικά με την διενέργεια ελέγχου της όλης διαδικασίας αντικατάστασης και τοποθέτησης των ηλεκτροαντλιών και των λοιπών υλικών συντηρήσεων σε υφιστάμενες γεωτρήσεις-πομόνες του Δήμου Νάουσας.
Εισηγητές: 1) Γεώργιος Βασιλείου του Κων/νου, Πρόεδρος της Επιτροπής.
2) Θωμάς Τσουκαλάς του Παύλου, Μέλος της Επιτροπής.

Θέμα 2 6η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2021 (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 3 7η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2021 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας

Θέμα 4 Έγκριση ή μη Έκθεσης τριμήνου για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2021 (01/01/2021 - 31/03/2021).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 5 Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) έτους 2021 (κωδικοί εσόδων 5. «χρηματικό Υπόλοιπο» και εξόδων 8, «προβλέψεις –οφειλές» ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 6 Καταβολή ή μη κατασχεθέντων χρηματικών ποσών του πρώην Προέδρου και των πρώην Αντιπροέδρων της Ε.Τ.Α. Α.Ε., κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 10229/02-07-2021 αιτήματός τους, με βάση το άρθρο 246 του Ν. 4798/2021.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 7 Γνωμοδότηση για τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Πάρκου Νάουσας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.

Θέμα 8 Έγκριση ή μη εκμίσθωσης του αναψυκτηρίου ( ΠΑΓΚΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ) που βρίσκεται εντός του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους στα Ισβόρια Νάουσας, συνολικής επιφάνειας 23 τ.μ. όπως περιγράφεται στην συνημμένη κάτοψη του κτηρίου, με αρ. οικοδομικής άδειας 48/2005, για 4 χρόνια, με το σύστημα του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές προσφορές.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 9 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας στην Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα ΦΩΤΟΣΕΛΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», έγκριση του καταστατικού της και ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της Ενεργειακής Κοινότητας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.
Θέμα 10 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας στην Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», έγκριση του καταστατικού της και ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της Ενεργειακής Κοινότητας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 11 Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου, Ενίσχυση υδροδότησης οικισμού Ροδοχωρίου από υδατοδεξαμενή Μεταμόρφωσης στα πλαίσια του έργου Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της υδροδότησης στον Δήμο Νάουσας.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν

Θέμα 12 Έγκριση μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του έργου: «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων ύδρευσης δημ. Κοιν. Κοπανού και Τ.Κ. Χαρίεσσας Δήμου Νάουσας», που εκτελείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν

Θέμα 13 Πρόταση Ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.

Θέμα 14 Πρόσληψη ή μη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τα Εικαστικά Εργαστήρια του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ κατά το σχολικό έτος 2021-2022 και πρόταση συγκρότησης Επιτροπής επιλογής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Θέμα 15 Πρόσληψη ή μη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το Δημοτικό Ωδείο «Εστία Μουσών» του Δήμου Νάουσας κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022 και πρόταση συγκρότησης Επιτροπής επιλογής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Θέμα 16 Έγκριση ή μη παραχώρησης αίθουσας στο Πολιτιστικό Κέντρο Στενημάχου για χρήση από τoν Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Στενημάχου «Ο ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Θέμα 17 Έγκριση ή μη παραχώρησης αίθουσας στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) Δήμου Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.

Θέμα 18 Διάθεση ξυλείας στις ευπαθείς ομάδες του Δήμου Νάουσας από την αποψίλωση έκτασης λόγω χιονοθλασιών – ανεμορριψιών στη δασική θέση «Άγιος Ταξιάρχης» στη συστάδα 29γ του Δημοτικού Δάσους Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα 19 Διάθεση ξυλείας στις ευπαθείς ομάδες του Δήμου Νάουσας από την αποψίλωση ξυλώδους όγκου 157,11κ.μ. για τη διάνοιξη δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στο Δημοτικό δάσος Νάουσας στη θέση «Κόλυμπος – Καρά Χωράφι» στη συστάδα 59γ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα 20 Έγκριση ή μη του υπ’ αριθμ. 266/12-01-2021 πρακτικού έκθεσης παροχής γνώμης καταστροφής κινητών μερών της επιτροπής παρ. 6 άρθ. 199 Ν. 3463/06.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

H iRepair σας περιμένει στην Βέροια!

methodos orizontio

ΜΙΜΗΣ ΚΟΓΙΑΣ

sidiropoulos

studio 69