Τσακιρίδης

Γ. ΚΕΣΙΔΗΣ Α.Ε. - Εξουσιοδοτημένος Έμπορος & Επισκευαστής Mercedes-Benz & Smart
Παντελής Μαϊόβης, Νευρολόγος, MSc, PhD

Δείτε το Πασχαλινό φυλλάδιο προσφορών!

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας - Τι θα συζητήσει

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 29η του μηνός Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου που θα μετέχει στην επιτροπή επιλογής για την πρόσληψη δικηγόρου στο Δήμο Νάουσας.
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 2 Κατ’ αρχήν απόφαση ονοματοδοσίας οδών πόλης Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Θέμα 3 Έγκριση ονοματοδοσίας οδών Δήμου Η.Π. Νάουσας κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Θέμα 4 Καθορισμός ή μη του ύψους των εξόδων παράστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 5 Ορισμός Υπεύθυνου Διαχείρισης Τραπεζικού λογαριασμού της διαχείρισης της Παγίας Προκαταβολής Δήμου Νάουσας για πληρωμή Εξόδων συμβολαιογράφων – δικαστικών και ταχυδρομικών τελών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 6 Αποδοχή επιχορήγησης για την «A΄ Κατανομή Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 7 Αποδοχή επιχορήγησης για την «Κάλυψη δαπάνης Μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε σχολικές μονάδες της χώρας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 8 Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, A’ δόση 2021.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.

Θέμα 9 Γνωμοδότηση ή μη για άδεια χορήγησης χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας

Θέμα 10 Παράταση Προσωρινών Κυκλοφοριακών για το έργο: Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας

Θέμα 11 Τρόπος εκμετάλλευσης των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους έτους 2021
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα 12 Έγκριση ή μη της προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Νάουσας με την ΕΕΑΑ για την υπηρεσία μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για το έτος 2021(από 1-1-2021 έως 31-12-2021).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας.

H iRepair έφτασε στην Βέροια!

ΝΑΝΤΣΗ ΑΘΗΝΑ, Ψυχολόγος

ADAMELON Εργαστήριο Γεύσεων

kyriazis

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΚΟΛΛΙΝΟΣ Α. | Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων

sidiropoulos

studio 69