Τσακιρίδης

Γ. ΚΕΣΙΔΗΣ Α.Ε. - Εξουσιοδοτημένος Έμπορος & Επισκευαστής Mercedes-Benz & Smart
Παντελής Μαϊόβης, Νευρολόγος, MSc, PhD

Δείτε το Πασχαλινό φυλλάδιο προσφορών!

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας - Τι θα συζητήσει

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 27η του μηνός Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 Έγκριση ή μη Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ ΕΥΑΘ Υπηρεσίες Α.Ε.& Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο Δήμο Νάουσας, στο γνωστικό αντικείμενο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και εξουσιοδότηση υπογραφής του Δημάρχου.
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 2 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου που θα μετέχει στην επιτροπή επιλογής για την πρόσληψη δικηγόρου στο Δήμο Νάουσας.
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 3 1η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2021 (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 4 Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 4ετίας, με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αγγελοχωρίου του Δήμου Νάουσας, το οποίο είναι ελεύθερο προς μίσθωση, για καλλιέργεια μονοετών φυτών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 5 Λήψη καταρχάς απόφασης για την έγκριση ή μη διαδικασίας δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού ακινήτου, κληροτεμάχιο με αριθμό 442 έκτασης 9.250 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λευκαδίων της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων του Δήμου Η.Π. Νάουσας, στο εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού Ναό της Αγ. Παρασκευής της Τ.Κ Λευκαδίων του Δήμου Νάουσας προκειμένου να ανεγερθεί παρεκκλήσι.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 6 Ανάκληση της 224/2020 Α.Δ.Σ. περί καθορισμού του τιμολογίου (πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης, υπερκατανάλωσης, τελών σύνδεσης ύδρευσης-αποχέτευσης και τελών επανασύνδεσης των Δημοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνούπολης) της ΔΕΥΑΝ για το 2021, λόγω μη αρμοδιότητας και μη εκτελεστότητας.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Θέμα 7 Έγκριση ή μη μετατροπής του ωραρίου δώδεκα υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΥΕ Καθαριστριών (μερικής απασχόλησης) σχολικών κτιρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄21), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 87 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107) και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Μέρους Β΄ του άρθρου 2 (Κύρωση της από 22.8.2020 Π.Ν.Π.) του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α΄177).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.

Θέμα 8 Μείωση ή μη μισθωμάτων σχολικών κυλικείων Δήμου Νάουσας λόγω Κορωναϊού COVID 19.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.

Θέμα 9 Συγκρότηση Επιτροπής Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

H iRepair έφτασε στην Βέροια!

ΝΑΝΤΣΗ ΑΘΗΝΑ, Ψυχολόγος

ADAMELON Εργαστήριο Γεύσεων

kyriazis

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΚΟΛΛΙΝΟΣ Α. | Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων

sidiropoulos

studio 69