Τσακιρίδης

valavan pano

Summer Check Kesidis640x180 F

Παντελής Μαϊόβης, Νευρολόγος, MSc, PhD
The Espressonist

Δείτε το Πασχαλινό φυλλάδιο προσφορών!

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Νάουσας

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας θα διεξαχθεί την 21 /12 /2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Προέλεγχος απολογισμού ισολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2019 Δήμου Νάουσας και σύνταξη έκθεσης – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

2 ’Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020», (ΑΡ.ΜΕΛ.:16/2020- ΚΑΕ : 02.30.7331.118) 

3 Έγκριση ή μη μελέτης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού, έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ SERVICE (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ KAI MHXANHMATA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»

4 Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ SERVICE (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ KAI MHXANHMATA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»

5 Αποδοχή ή μη δωρεάς αρθρωτού οχήματος από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων(Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Νάουσας.

6 Αποδοχή ή μη δωρεάς χιλίων (1000) τμχ αντισηπτικών καθαριστικών χεριών 100ml σε σωληνάριο, με περιεκτικότητα σε αλκοόλη 80% και έγκριση ΕΟΦ, από την εταιρεία FARCOM AΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ.

7 Πρόσληψη ή μη έκτακτου συμβασιούχου προσωπικού για 2 μήνες.

8 Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας, Δ.Ε. Ειρηνούπολης.

9 Ανάκληση της υπ’ αρ. 338/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Γιαννακοχωρίου -2η κατάσταση δαπανών)

10 Ανάκληση της υπ’ αρ. 339/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της κοινότητας Ροδοχωρίου -4η κατάσταση δαπανών

11 «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μαρίνας » (4ηκατάσταση δαπανών 2020– ΚΑΕ 80.8251.006 ).

12 Ανάκληση της απόφασης ΟΕ 337/20 και έκδοση νέας για την «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Επισκοπής» (3η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.004)

13 «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Λευκαδίων» (7η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.005).

14 «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων » (4η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.007).

15 «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Κοπανού » (5ηκατάσταση δαπανών 2020– ΚΑΕ 80.8251.002).

16 «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας» (3η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.008)

17 «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Πολυπλατάνου» (3η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.011)

18 «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου» (7η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.009 ).

19 «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ζερβοχωρίου» (6η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.010).

20 Έγκριση - εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2020 (Ο.Υ.)

 

H iRepair έφτασε στην Βέροια!

methodos orizontio

sidiropoulos

studio 69