Τσακιρίδης

Γ. ΚΕΣΙΔΗΣ Α.Ε. - Εξουσιοδοτημένος Έμπορος & Επισκευαστής Mercedes-Benz & Smart
Παντελής Μαϊόβης, Νευρολόγος, MSc, PhD

Δείτε το Πασχαλινό φυλλάδιο προσφορών!

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας - Τι θα συζητήσει

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 18η του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, για την αναπροσαρμογή ή μη, τελών και δικαιωμάτων, έτους 2021.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 2 Έγκριση διαδικασίας εκμίσθωσης για 25 έτη, με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, τμήματος του αγροτεμαχίου 191 ( αναδασμός Ζερβοχωρίου 1960 ), με στοιχεία ( Α,Β,Γ,Δ,Α ) εμβαδού Ε 4.027,87 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Ζερβοχωρίου περιοχή (κουτίχα ), για σταυλική εγκατάσταση, τους όρους της οποίας θα καταρτίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 3 Δωρεάν παραχώρηση τάφου, δωρεάν ταφή και δωρεάν κατασκευή μνημείου του αποβιώσαντα μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 4 Δήλωση ορισμού υπευθύνου λογαριασμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 5 Αποδοχή Επιχορήγησης για την «Δ΄ Κατανομή Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2020».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 6 Αποδοχή Επιχορήγησης για την Κάλυψη δαπάνης Μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε σχολικές μονάδες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 7 Αποδοχή Επιχορήγησης για την Κάλυψη δαπάνης Μισθοδοσίας του προσωπικού που μεταφέρθηκε από το πρώην Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και για τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες των εν λόγω Μαθητικών Εστιών για το έτος 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 8 Αποδοχή Επιχορήγησης για την Κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του Κορωνοϊού COVID-19.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 9 Έγκριση του νέου Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΝ σύμφωνα με την προσαρμογή του στην κείμενη νομοθεσία και στις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε.ΥΑ.Ν.

Θέμα 10 Καθορισμός του τιμολογίου (πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης, υπερκατανάλωσης, τελών σύνδεσης ύδρευσης-αποχέτευσης και τελών επανασύνδεσης των Δημοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνούπολης) της ΔΕΥΑΝ για το 2021.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε.ΥΑ.Ν.

Θέμα 11 Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβούλου της ΔΕΥΑΝ.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε.ΥΑ.Ν.

Θέμα 12 Γνωμοδότηση για την τροποποίηση Μόνιμων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για το έργο «Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας.

Θέμα 13 Παράταση Μελέτης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για το έργο: ‘Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου’.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας.

Θέμα 14 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Πάρκου Ηρωικής Πόλης Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα 15 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα 16 Μεταφορά διαχείρισης συστάδων από τον εγκεκριμένο πίνακα υλοτομίας του 2020 του Δημοτικού δάσους Νάουσας στο 2021.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα 17 Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, Δ’ δόση 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.

Θέμα 18 Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.&Α του Δήμου Νάουσας λόγω παραίτησης.
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 19 Παροχή εντολής του Δήμου Η.Π. Νάουσας προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ του Δήμου Η.Π. Νάουσας και για την ενεχυρίαση κατάθεσης του Δήμου Νάουσας και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Δήμαρχο Νάουσας, όπως υπογράψει κάθε σχετικό προς τούτο έγγραφο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Συζήτηση προϋπολογισμού

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 18η του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 με μοναδικό θέμα συζήτησης «Έγκριση ή μη, προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2021 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021».

H iRepair έφτασε στην Βέροια!

ΝΑΝΤΣΗ ΑΘΗΝΑ, Ψυχολόγος

ADAMELON Εργαστήριο Γεύσεων

kyriazis

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΚΟΛΛΙΝΟΣ Α. | Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων

sidiropoulos

studio 69