Τσακιρίδης

Παντελής Μαϊόβης, Νευρολόγος, MSc, PhD

Δείτε το Πασχαλινό φυλλάδιο προσφορών!

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Νάουσας

Τακτική δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας θα διεξαχθεί την 05/11/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες προς πλήρωση θέσεις τακτικού προσωπικού Δήμου Νάουσας.

2 Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής Έργου, βάσει του Ν. 4412/2016. ΈΡΓΟ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ'' με Α.Μ.42/2017.

3 Διαγραφή μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Γιαννούλη Ιωάννη του Στεργ. ΣΤΕΡΓ.

4 Διαγραφή ποσών από καταλόγους παρελθόντων ετών από διαφύλαξη οστών.

5 Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης Αναψυκτηρίου (πάγκος εξυπηρέτησης) εντός του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους Δήμου Νάουσας

6 Ανάκληση της υπ’ αρ. 323/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και υποβολή εκ νέου εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020 (Ο.Υ.)

7 Έγκριση – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020 (Ο.Υ.)

H iRepair έφτασε στην Βέροια!

ΝΑΝΤΣΗ ΑΘΗΝΑ, Ψυχολόγος

ADAMELON Εργαστήριο Γεύσεων

kyriazis

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΚΟΛΛΙΝΟΣ Α. | Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων

sidiropoulos

studio 69