tsakiridis ban july21

sidiropoulos oil

Δείτε το φυλλάδιο προσφορών!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

http://e-karamitsos.gr/

«Πρωτόνιο»: Ένα πρότυπο εκπαιδευτήριο Χημείας για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

 fancy jewelry store

access ban20

super course

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Νάουσας

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Νάουσας θα διεξαχθεί την 31-7-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 12:00 μ. έως 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Διαγραφή μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Μπόλα Αντώνιο του Πέτρου.

2 Διαγραφή μέρους οφειλής μισθωμάτων από την Αναπτυξιακή Αγ. Νικολάου Ο.Ε.

3 Διαγραφή μέρους οφειλής μισθωμάτων από την Πολυζωίδου Δήμητρα του Γεωργίου.

4 Διαγραφή μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Κάππα Δημήτριο του Κωνσταντίνου.

5 Διαγραφή μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Λοτσιόπουλο Γεώργιο του Νικολάου.

6 Διαγραφή ή μη ποσών και των αντίστοιχων προσαυξήσεων από τον Χρηματικό Κατάλογο 146/2019 για τέλη ανταλλάγματος χρήσης χώρων πολιτισμού του Δήμου Νάουσας.

7 Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της ‘’Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους’’ του έργου: «Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» , (με A.M.: 67/2017).

8 Εξώδικος Συμβιβασμός με την εταιρία «Παλαντζίδης Π.-Φερλαχίδης Ε. Ο.Ε.».

9 «Εξώδικος Συμβιβασμός με τον Αθανάσιο Λυκοκώστα

10 Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης του αγροκτήματος Αρχαγγέλου με αριθμό τεμαχίου 36 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας.

11 Έγκριση ή μη, Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΟΔΙΑ» (Α.Μ . 7/2015, Κ.Α.Ε. : 02.30.7321.027)

12 Έγκριση ή μη προσωρινής παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου ατελώς στο Δήμο ΗΠ Νάουσας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), δυνάμει του άρθρου 65 του Ν. 4688/20 (ΦΕΚ 101/24-05-2020 τεύχος Α'): Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

13 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Γιαννακοχωρίου (1η κατάσταση δαπανών 2020)

14 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αρκοχωρίου (1η κατάσταση δαπανών 2020)

15 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μαρίνας (2η κατάσταση δαπανών 2020 )

16 «Εισήγηση για προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».

17 Έγκριση ή μη δαπάνης επανεκτύπωσης τουριστικού βιβλίου-λευκώματος και τουριστικών προωθητικών εντύπων του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

18 Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 16-19 Ιουλίου 2020 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.

19 Αποστολή 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Ειρηνούπολης", Α.Μ.: 47/2018, προϋπολογισμού 785.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

20 ­ Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια « πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων, καυσίμων κίνησης και βελτιωτικών –χημικών πρόσθετων για τα οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα
­
21 Έγκριση ή μη της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού πολυετούς προμήθειας «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων, καυσίμων κίνησης και βελτιωτικών –χημικών πρόσθετων για τα οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα», ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.831.376,3€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με την ανοικτή διαδικασία-άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή»
­
22 Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του Δήμου Νάουσας για την υπηρεσία «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από το Σ.Μ.Α. Νάουσας στο Κ.Δ.Α.Υ. Νεοχωρούδας και μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών από το Κ.Δ.Α.Υ. Νεοχωρούδας στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης»

23 Έγκριση ή μη, της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από το Σ.Μ.Α. Νάουσας στο Κ.Δ.Α.Υ. Νεοχωρούδας και μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών από το Κ.Δ.Α.Υ. Νεοχωρούδας στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης», ενδεικτικού προϋπολογισμού 92.910,72 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με την ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή»
­
24 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας έτους 2020 (Ο.Υ.) – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

25 Τροποποίηση της από 16-4-2019 σύμβασης της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε.» που εδρεύει στο ΄Αλσος Αγ. Νικολάου Νάουσας με το Δήμο Νάουσας μετά από αίτησή της

H iRepair σας περιμένει στην Βέροια!

100% Ελληνικά χειροποίητα κοσμήματα!

methodos orizontio

methodos orizontio

ΜΙΜΗΣ ΚΟΓΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69