Τσακιρίδης

Παντελής Μαϊόβης, Νευρολόγος, MSc, PhD

Δείτε το Πασχαλινό φυλλάδιο προσφορών!

Δήμος Αλεξάνδρειας: Συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Αλέξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς με αποστελλόμενο έγγραφο από τους δημοτικούς συμβούλους από 12:00 π.μ. έως 13:00 π.μ. την 10η Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του υπ΄ αριθ. 17762/30-10-2020 πρακτικού (1ο πρακτικό) καθώς και του υπ΄ αριθ. 17863/02-11-2020 πρακτικού (2ο πρακτικό) της Επιτροπής για την «Προμήθεια ενός φορτηγού – οχήματος ειδικού τύπου κατάλληλα εξοπλισμένου για χρήση κινητής βιβλιοθήκης».

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 6ου Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας για το διάστημα Μαρτίου 2020 – Αυγούστου 2020 (σχετ. η υπ΄αριθ. 2/2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου (ΕΣΠΑ) Δήμου Αλεξάνδρειας.

3. Τροποποίηση της αριθ. 538/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό προέδρου και αναπληρωτή προέδρου της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ανοικτών διαγωνισμών (προμηθειών & υπηρεσιών) για το έτος 2018.

4. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ΄αριθ. 345/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αλεξάνδρειας

Η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών στις 9 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο:Διαβίβαση φακέλου Μ.Π.Ε, μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Ταυτότητας (ΠΕΤ)2003277825 για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας ”Πλωτή οστρεοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line” από το τεμάχιο Α25 τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ.κ. Καλημερίδου Ασημούλας, Καλημερίδη Νικολάου, Καλημερίδη Στυλιανού και Μπατσόκη Παύλου,στη νέα θέση ΗΝ24, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ.Κλειδίου, της Δ.Ε Πλατέος του Δ.Αλεξάνδρειας,της Π.Ε Ημαθίας ,σε θαλάσσια έκταση 10 στρ. και δυναμικότητας έως 66,90 τον/έτος(υποκατηγορία Α2-Ομάδα 8η-Υδατοκαλλιέργειες, με Α/Α 4 Εκτροφή καρκινοειδών και μαλακίων)

2. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο:Διαβίβαση φακέλου Μ.Π.Ε, μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Ταυτότητας (ΠΕΤ) 2003277528 για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας ”Πλωτή οστρεοκαλλιέργεια με το σύστημα ”long-line” από το τεμάχιο Α25 τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ.κ. Καλημερίδη Νικολάου, Καλημερίδη Στυλιανού και Μπατσόκη Παύλου, στη νέα θέση ΗΝ22, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ.Κλειδίου, της Δ.Ε Πλατέος του Δ.Αλεξάνδρειας,της Π.Ε Ημαθίας ,σε θαλάσσια έκταση 15 στρ. και δυναμικότητας έως 100,35 τον/έτος(υποκατηγορία Α2-Ομάδα 8η-Υδατοκαλλιέργειες, με Α/Α 4 Εκτροφή καρκινοειδών και μαλακίων)

3. Διατύπωση απόψεων για τη δραστηριότητα με τίτλο: Διαβίβαση φακέλου Μ.Π.Ε, μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Ταυτότητας (ΠΕΤ)2003277627 για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση της δραστηριότητας ”Πλωτή οστρεοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line” από το τεμάχιο Α25 τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ.κ. Καλημερίδη Νικολάου, Καλημερίδη Στυλιανού και Μπατσόκη Παύλου στη νέα θέση ΗΝ23, στη θαλάσσια περιοχή της Τ.Κ.Κλειδίου, της Δ.Ε Πλατέος του Δ.Αλεξάνδρειας,της Π.Ε Ημαθίας ,σε θαλάσσια έκταση 13,7 στρ. και δυναμικότητας έως 91,75 τον/έτος (υποκατηγορία Α2-Ομάδα 8η-Υδατοκαλλιέργειες, με Α/Α 4 Εκτροφή καρκινοειδών και μαλακίων)

4. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ του Κασνακίδη Χρήστου του Δήμου στα Τρίκαλα Ημαθίας.

H iRepair έφτασε στην Βέροια!

ΝΑΝΤΣΗ ΑΘΗΝΑ, Ψυχολόγος

ADAMELON Εργαστήριο Γεύσεων

kyriazis

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΚΟΛΛΙΝΟΣ Α. | Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων

sidiropoulos

studio 69