Τσακιρίδης

Γ. ΚΕΣΙΔΗΣ Α.Ε. - Εξουσιοδοτημένος Έμπορος & Επισκευαστής Mercedes-Benz & Smart
Παντελής Μαϊόβης, Νευρολόγος, MSc, PhD

Δείτε το Πασχαλινό φυλλάδιο προσφορών!

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας - Τι θα συζητήσει

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 10 Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Απαλλαγή ή μη από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας & φωτισμού, καθώς και από το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (σχετική απόφαση αριθμ. 118/2020 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. (σχετική απόφαση αριθμ. 119/2020 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων και άμεσων αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου, από Δημοτικούς Πόρους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων – αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο : «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Ε. Πλατέος». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την χρήση υπηρεσιών τύπου web-banking στις οικονομικές συναλλαγές του Δήμου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

8. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης έτους 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

H iRepair έφτασε στην Βέροια!

ΝΑΝΤΣΗ ΑΘΗΝΑ, Ψυχολόγος

ADAMELON Εργαστήριο Γεύσεων

kyriazis

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΚΟΛΛΙΝΟΣ Α. | Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων

sidiropoulos

studio 69