Τσακιρίδης

Παντελής Μαϊόβης, Νευρολόγος, MSc, PhD

Δείτε το Πασχαλινό φυλλάδιο προσφορών!

Ημαθία: Καταγραφή οικόσιτων χοίρων

Το πρώτο κρούσμα της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ) στη χώρα μας επιβεβαιώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2020, σε οικόσιτη εκμετάλλευση στην Π.Ε Σερρών.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και για την αποφυγή της εξάπλωσης του νοσήματος, η καταγραφή των οικόσιτων χοίρων (χοίρων που διατηρούνται αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση) είναι υποχρεωτική και για την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, επιτρέπεται η διατήρηση οικόσιτων χοίρων, σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 10173/20.09.1996, ως εξής:

• σε κατοικημένους τόπους, με πληθυσμό άνω των 5000 κατοίκων, δεν επιτρέπεται η διατήρηση οικόσιτων χοίρων,
• σε κατοικημένους τόπους, με πληθυσμό από 2000 έως 3000 κατοίκων, επιτρέπεται η διατήρηση ενός (1) χοίρου πάχυνσης,
• σε κατοικημένους τόπους, με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκων, επιτρέπεται η διατήρηση μίας (1) χοιρομητέρας με τα παράγωγα της μέχρι δύο μηνών ή ενός (1) χοίρου πάχυνσης.

Σύμφωνα με την απόφαση αριθμ.758/68204, 09-03-2020, επιβάλλονται επιπλέον μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή διασποράς του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων και ιδιαίτερα για την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας :

 Θανατώνονται τα χοιροειδή που παραµένουν ανεπιτήρητα καθώς και τα χοιροειδή, ανεξαρτήτως αριθµού, που ανευρίσκονται σε χώρους (στους οπόιους δεν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας) σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

 Οδηγούνται σε άµεση σφαγή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Σχεδίου Αντιµετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Αντιµετώπιση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, τα χοιροειδή µη εµπορικών χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου και τα χοιροειδή συστηµατικών εκµεταλλεύσεων, στις οποίες διαπιστώνεται η µη συµµόρφωση στις συστάσεις των αρµοδίων αρχών σε ό,τι αφορά την τήρηση των µέτρων βιοασφάλειας.

Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων αυτών ή μη δήλωσης των ζώων στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή, επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α`32/11-02-2014) και «…δεν χορηγείται καμία μεμονωμένη αποζημίωση/ενίσχυση, όταν διαπιστώνεται ότι η ασθένεια των ζώων προκλήθηκε εσκεμμένα ή από αμέλεια του δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης της μη τήρησης μέτρων βιοασφάλειας.»

Η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων δεν μεταδίδεται σε άλλα είδη ζώων και στον άνθρωπο.

H iRepair έφτασε στην Βέροια!

ΝΑΝΤΣΗ ΑΘΗΝΑ, Ψυχολόγος

ADAMELON Εργαστήριο Γεύσεων

kyriazis

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΚΟΛΛΙΝΟΣ Α. | Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων

sidiropoulos

studio 69