Τσακιρίδης

Γ. ΚΕΣΙΔΗΣ Α.Ε. - Εξουσιοδοτημένος Έμπορος & Επισκευαστής Mercedes-Benz & Smart
Παντελής Μαϊόβης, Νευρολόγος, MSc, PhD

Δείτε το Πασχαλινό φυλλάδιο προσφορών!

Τι χρειάζεται για την ένδειξη "ελληνική εκτροφή άνω των 5 μηνών" στα σφάγια

kreas1

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 299433 / 21-5-2009 ΚΥΑ οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν για το έτος 2015 στον ειδικό κατάλογο του ΥΠΑΑΤ « Παραγωγοί με δικαίωμα χρήσης στα σφάγιά τους την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ» θα πρέπει να υποβάλλουν στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής αίτηση εγγραφής ή ανανέωση εγγραφής μέσα στο μήνα Ιανουάριο 2015 και πριν από τη σφαγή ζώων .

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση εγγραφής – ανανέωσης .

H iRepair έφτασε στην Βέροια!

kyriazis

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΚΟΛΛΙΝΟΣ Α. | Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων

sidiropoulos

studio 69