Τσακιρίδης

Γ. ΚΕΣΙΔΗΣ Α.Ε. - Εξουσιοδοτημένος Έμπορος & Επισκευαστής Mercedes-Benz & Smart
Παντελής Μαϊόβης, Νευρολόγος, MSc, PhD

Δείτε το Πασχαλινό φυλλάδιο προσφορών!

Ενίσχυση για τον καταρροϊκό πυρετό

provato

Σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. 432/20486/13-02-2014 (ΦΕΚ 345Β΄/14-02-2014), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αρ. 5137/128132/13-10-2014(ΦΕΚ 2738Β΄/14-10-2014), επιχορηγείται η αγορά εγκεκριμένων από τον Ε.Ο.Φ. και το ΥΠΑΑΤ εντομοαπωθητικών σκευασμάτων, για τον έλεγχο και την πρόληψη του καταρροϊκού πυρετού. Η δαπάνη επιχορήγησης υπολογίζεται επί του καθαρού (συμπεριλαμβανομένουτου Φ.Π.Α.) ποσού του τιμολογίου αγοράς και η συχνότητα χρήσης των εντομοαπωθητικών σκευασμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει την προβλεπόμενη (συχνότητα) στο φύλλο οδηγιών του σκευάσματος.

Για την καταβολή στους δικαιούχους κτηνοτρόφους της ενίσχυσης αγοράς εντομοαπωθητικών σκευασμάτων, απαιτείται η προσκόμιση (από τον δικαιούχο) αίτησης καταβολής της ενίσχυσης, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο τιμολογίου αγοράς εντομοαπωθητικών σκευασμάτων.

2. Αντίγραφο κτηνιατρικής συνταγής (μόνο για εντομοαπωθητικά σκευάσματα).

3. Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής, από το οποίο προκύπτει η εφαρμογή των εντομοαπωθητικών σκευασμάτων.

Η αίτηση με τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλεται στο ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ (Μητροπόλεως 44-Βέροια)

Για περισσότερες πληροφορίες οι κτηνοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 23313-50193, 23313-53624, 23330-23596.

H iRepair έφτασε στην Βέροια!

kyriazis

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΚΟΛΛΙΝΟΣ Α. | Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων

sidiropoulos

studio 69